Politika privatnosti

Ova politika privatnosti sadrži informacije o obradi osobnih podataka u skladu s čl. 13 sek. (1) i sek. (2) GDPR.

1. Pojmovi

Administrator osobnih podataka (“Administrator”) - znači Partnerski restoran kako je definirano u Pravilniku.

Vršitelj obrade osobnih podataka (“Vršitelj obrade”) je subjekt obrade koji obrađuje podatke korisnika na zahtjev Administratora pod uvjetima navedenim u članku 28. GDPR-a. Pravila obrade opisana su u Ugovoru o obradi osobnih podataka koji sklapaju Vršitelj obrade i Administrator. Restaumatic d.o.o. sa sjedištem u Osijeku je Obrađivač u smislu ove politike privatnosti.

Internetska usluga je softver razvijen od strane Restaumatic S.A., društva koje posluje pod robnim markama Skubacz.pl i Restaumatic.com i koristi ih Partnerski restoran putem kojeg Kupac može naručiti proizvode i usluge koje nudi Partnerski restoran.

Mobilna aplikacija - mobilna aplikacija dostupna za mobilne telefone i mobilne uređaje. Ovo je jedan oblik internetske usluge koji se koristi za naručivanje robe i usluga u partnerskom restoranu.

Osobni podaci- sve informacije o identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi putem jednog ili više specifičnih čimbenika koji određuju fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe, uključujući IP broj uređaja, podatke o lokaciji, internetski identifikator i informacije prikupljene putem kolačića i druge slične tehnologije, kao i podatke o narudžbi, na temelju kojih možete odrediti preferencije Kupca, njegovu kućnu adresu i slično.

Primatelj - označava fizičku ili pravnu osobu, javno tijelo, jedinicu ili drugi subjekt kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog postupka prema pravu Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

Politika - ova Politika privatnosti.

Profiliranje- znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka, koji uključuje korištenje osobnih podataka za procjenu određenih osobnih čimbenika fizičke osobe, posebice za analizu ili predviđanje aspekata povezanih s učincima rada te fizičke osobe, ekonomskom situacijom, zdravljem , osobne preferencije, interesi, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretanje.

Pravilnik - propisi za pružanje elektroničkih usluga na Platformi, sukladno čl. 8. Zakona o pružanju elektroničkih usluga.

Obrada - znači radnju ili skup operacija koje se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka na automatiziran ili neautomatiziran način, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, uređenje, pohranjivanje, prilagođavanje ili modificiranje, preuzimanje, pregledavanje, korištenje, otkrivanje od strane slanje, širenje ili na drugi način dijeljenje, uparivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

GDPR- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 7. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC.

Partnerski Restoran - ČAVIĆ USLUGE j.d.o.o, Bozidara Magovca 48 , 10010 Zagreb, HR, NIP: 46614122294

Kupac - je fizička osoba (uključujući i Potrošača) koja ima punu poslovnu sposobnost, odnosno poslovno sposobna pravna osoba ili organizacijska jedinica. Kupac može biti fizička osoba koja ima 13 godina, ali mlađa od 18 godina u mjeri u kojoj može stjecati prava i preuzimati obveze u skladu s odredbama općeg mjerodavnog prava, odnosno u manjim svakodnevnim stvarima.

Narudžba- za potrebe ovog dokumenta, je pravni čin koji se izvršava koristeći softver, a tijekom kojeg Kupac izražava volju za kupnjom naručenih proizvoda i usluga u skladu s njihovim opisom i cijenom.

Privola ispitanika - označava dobrovoljno, specifično, informirano i nedvosmisleno pokazivanje volje, koje nositelj podataka, u obliku izjave ili jasne potvrdne radnje, dopušta obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

2. Svrhe obrade osobnih podataka u vezi s korištenjem Internet usluge i Mobilne aplikacije i pravni temelj za obradu osobnih podataka.

 1. Rukovanje narudžbom poslanom putem obrasca za narudžbu na internetskoj usluzi za kupnju robe i usluga i izvršenje ugovora (članak 6. stavak (1) (b) GDPR-a).
 2. Za potrebe obavljanja online plaćanja za naručene proizvode putem Internet usluge i Mobilne aplikacije (Članak 6. stavak (1) (b) i (f) GDPR-a).
 3. Za potrebe marketinga proizvoda i usluga Partnerskih restorana i administrator (članak 6. stavak (1) (f) GDPR-a).
 4. Za upravljanje društvenim mrežama (članak 6. stavak (1) (f) GDPR-a).
 5. Za statističke svrhe (članak 6, stavak (1) (f) GDPR-a).
 6. U svrhu potencijalnog utvrđivanja i provođenja zahtjeva ili obrane od tužbi - pravni temelj za obradu je legitimni interes Administratora (članak 6. stavak (1) (f) GDPR-a), koji se sastoji u zaštiti njegovih prava.
 7. U svrhu ispunjavanja od strane Administratora i Obrađivača osobnih podataka zakonom nametnutih obveza, npr. Zakon o računovodstvu, Porezni zakon (članak 6. stavak (1) (c) GDPR-a).
 8. U svrhu postupanja s upitima i pritužbama (članak 6. stavak (1) (f) GDPR-a).

ODG: 1. Rukovanje narudžbom poslanom putem obrasca za narudžbu na internetskoj usluzi za kupnju robe i usluga.

Administrator podataka koji se obrađuju u tu svrhu je PARTNERSKI RESTORAN

U slučaju pitanja vezanih uz obradu osobnih podataka, obratite se izravno Partnerskom restoranu putem e-pošte.

Primatelji podataka su, između ostalog: subjekti koji Administratoru pružaju usluge podrške u području poslovanja (npr. specijalizirane usluge vezane uz provedbu date narudžbe), pružatelji pravnih i savjetodavnih usluga te podrška administratoru u natjecanju dospjelih potraživanja (osobito pravni i porezni uredi, tvrtke za naplatu dugova) i subjekti ovlašteni prema zakonu.

Korištenje web stranice (uključujući naručivanje, predstavljanje ponude) ne zahtijeva kreiranje korisničkog računa. Kupac može koristiti opciju narudžbe bez prethodnog otvaranja računa na Internet usluzi. Administrator prikuplja korisničke podatke u mjeri potrebnoj za pružanje usluga koje se nude putem internetske usluge ili mobilne aplikacije, kao i informacije o njihovoj aktivnosti na Internetskoj usluzi.

Administrator obrađuje osobne podatke svih osoba koje koriste internetsku uslugu (uključujući IP adresu ili druge identifikatore i podatke prikupljene putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija), a također bilježi aktivnost korisnika na internetskoj usluzi u zapisnicima sustava (posebno računalo program koji se koristi za pohranu kronološkog zapisa koji sadrži informacije o događajima i aktivnostima povezanim s IT sustavom koji se koristi za pružanje usluga od strane Administratora). Podaci prikupljeni u zapisnicima obrađuju se prvenstveno u svrhe vezane uz pružanje usluga. Administrator također obrađuje ove podatke u tehničke i administrativne svrhe, u svrhu osiguranja sigurnosti IT sustava i upravljanja njime, te u analitičke i statističke svrhe.

Za korištenje značajki internetske usluge potrebno je navesti osobne podatke. Nedostavljanje ovih podataka onemogućuje korištenje internetske usluge, npr. za sklapanje i izvršenje ugovora.
Obrada podataka nužna je za izvršenje ugovora koji je sklopio Kupac ili Partner restoran ili za poduzimanje radnji na zahtjev tih osoba prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak (1) (b) GDPR-a) . Ako nam ne date svoje podatke, nećemo moći obraditi vašu narudžbu.

Vaši osobni podaci dostavljeni u postupku narudžbe obrađivat će se 14 dana od dana dovršetka narudžbe, a zatim do roka zastare za potraživanja, računajući od dana ispunjenja narudžbe. Nakon tog razdoblja podaci se obrađuju samo ako i u mjeri u kojoj će to biti propisano zakonom. Nakon isteka razdoblja obrade, podaci se nepovratno brišu ili anonimiziraju.

ODG: 2. Za potrebe obavljanja online plaćanja za naručene proizvode putem Internet usluge i Mobilne aplikacije.

Administrator podataka koji se obrađuju u svrhu izvršenja online plaćanja je Partnerski restoran.

Osobni podaci kupaca koji koriste online plaćanje prenose se specijaliziranim tvrtkama koje se bave online plaćanjem, kao što je PayPro SA., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznan, telefon: +48 61 600-61-70, internetska stranica: www.dotpay.pl, kao i društvu Restaumatic d.o.o. Prilikom narudžbe uz korištenje plaćanja putem interneta, kupci se svaki put informiraju kod kojeg subjekta se dano plaćanje servisira.

Internetska usluga kupcima pruža uslugu plaćanja putem interneta za naručenu robu i usluge u partnerskim restoranima.

Korištenje opcije online plaćanja je dobrovoljno. Nepružanje osobnih podataka potrebnih za plaćanje putem interneta rezultira nemogućnošću obavljanja takve transakcije ali ne isključuje mogućnost korištenja web stranice. Obrada podataka neophodna je za izvršenje ugovora koji je sklopio Kupac ili za poduzimanje radnji na zahtjev Kupca prije sklapanja ugovora. (Članak 6. stavak (1) (b) GDPR-a).

Kupac može koristiti i druge oblike plaćanja naručene robe i usluge, uključujući gotovinsko plaćanje te, ovisno o ponudi Partner restorana, i putem terminala za plaćanje Partnerskog restorana.

Osobni podaci koji se obrađuju u svrhu rukovanja online plaćanjima mogu se dodatno obrađivati u druge zakonski opravdane svrhe administratora (članak 6 (f) Opće uredbe o zaštiti podataka). Ovi legitimni ciljevi su:

 1. provođenje analiza aktivnosti i preferencija kupaca radi poboljšanja funkcionalnosti i usluga koje se pružaju,
 2. mogućeg utvrđivanja, progona ili obrane od tužbi.

Vaši osobni podaci navedeni u postupku naručivanja i plaćanja obrađivat će se za vrijeme propisano zakonom, posebno poreznim zakonom, a zatim za razdoblje zastare potraživanja, računajući od dana ispunjenja narudžbe i plaćanja.

ODG: 3. Za potrebe marketinga proizvoda i usluga Partnerskih restorana i partneri.

Administrator je Partnerski restoran: ČAVIĆ USLUGE j.d.o.o, Bozidara Magovca 48 , 10010 Zagreb, HR, NIP: 46614122294

Osobni se podaci u marketinške svrhe prenose sljedećim primateljima: Restaumatic d.o.o. (u sklopu provedbe naručene marketinške kampanje), operateri mobilne telefonije, davatelji e-pošte, agencije za online oglašavanje i dr.

Kupac mora dati zaseban, izričit pristanak za obradu njihovih osobnih podataka u marketinške svrhe. Njegov pristanak je dobrovoljan i ne utječe na izvršenje naloga ili korištenje Internet Usluge.

Administrator obrađuje osobne podatke korisnika Internet Usluge za obavljanje marketinških aktivnosti, koje mogu uključivati:

a. prikazivanje marketinškog sadržaja Kupcu koji je prilagođen njegovim preferencijama (kontekstualno oglašavanje), uključujući u obliku web bannera, reklamnih tekstova ili funkcije "Push"; b. prikazivanje marketinškog sadržaja Kupcu koji je prilagođen njegovim preferencijama (kontekstualno oglašavanje), uključujući u obliku web bannera, reklamnih tekstova ili funkcije "Push"; c. slanje e-mail obavijesti o zanimljivim ponudama ili sadržajima, koji u nekim slučajevima sadrže komercijalne informacije (usluga biltena); d. slanje e-mail obavijesti o zanimljivim ponudama ili sadržajima, koji u nekim slučajevima sadrže komercijalne informacije (usluga biltena);

Za obavljanje marketinških aktivnosti Administrator i Obrađivač u nekim slučajevima koristi profiliranje. To znači da, zahvaljujući automatskoj obradi podataka, Administrator i Obrađivač procjenjuje odabrane čimbenike koji se odnose na fizičke osobe kako bi analizirao njihovo ponašanje, izradio prognozu za budućnost ili ih pozvao da ponovno koriste proizvode i usluge.

ODG: a) Kontekstualno oglašavanje

Administrator obrađuje osobne podatke kupaca u marketinške svrhe u vezi s ciljanjem kontekstualnog oglašavanja (tj. oglašavanja koje odgovara preferencijama Kupca) na Kupce. Obrada osobnih podataka u tu svrhu odvija se u vezi s provedbom legitimnog interesa Administratora (članak 6. stavak (1) (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, a koji interes se sastoji u promicanju njihove marke.

ODG: b) Bihevioralno oglašavanje

Administrator ili Vršitelji obrade podataka (subjekti iz marketinške industrije) obrađuju osobne podatke korisnika, uključujući osobne podatke prikupljene putem kolačića i drugih sličnih tehnologija u marketinške svrhe, u vezi s ciljanjem bihevioralnog oglašavanja prema Kupcima (tj. oglašavanje prilagođeno preferencijama Kupca). Obrada osobnih podataka u tu svrhu također uključuje profiliranje korisnika.

ODG: c) Bilten

Administrator pruža uslugu biltena za osobe koje su u tu svrhu dale svoju e-mail adresu. Pružanje podataka potrebno je za pružanje usluge biltena, a nemogućnost da se to učini rezultira nemogućnošću slanja.

ODG: d) Izravni marketing

Osobne podatke Kupca Administrator također može koristiti za usmjeravanje marketinških sadržaja na njih putem različitih kanala, odnosno putem e-pošte, MMS-a/SMS-a. Takve radnje Administrator poduzima samo ako je Kupac dao svoju privolu. Izraženu privolu Kupac može povući u bilo kojem trenutku, što neće utjecati na zakonitost obrade koju je izvršio Administrator prije njenog povlačenja.

Vaši osobni podaci koji se čuvaju za potrebe marketinga proizvoda i usluga Partnerskih restorana obrađivati će se do povlačenja privole.

ODG: e) Izdavanje mišljenja

Osobne podatke Korisnika, uključujući ime i mišljenje izdano uz ocjenu, Administrator također može koristiti za objavu ocjene i svojih proizvoda i usluga. Takve radnje Administrator poduzima samo ako je Kupac izrazio suglasnost u vezi s tim tijekom objave procjene.

ODG: 4 Društvene mreže

Partnerski Restoran i Administrator društvenih mreža su administratori podataka koji se obrađuju u tu svrhu.

Primatelji podataka su, između ostalog: subjekti koji pružaju ICT usluge Administratoru, npr. e-mail, hosting, administratori društvenih mreža itd.

Administrator obrađuje osobne podatke korisnika koji posjećuju profile Administratora na društvenim mrežama (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Ovi se podaci obrađuju samo u vezi s upravljanjem profilom, uključujući informiranje kupaca o aktivnostima Administratora i promicanje raznih vrsta događaja, usluga i proizvoda. Pravna osnova za obradu osobnih podataka od strane Administratora u tu je svrhu njegov legitimni interes (članak 6. stavak (1) (f) Opće uredbe o zaštiti podataka), koji se sastoji u promicanju svoje robne marke i održavanju odnosa s kupcima.

Dodavanje objava i drugih aktivnosti na društvenim mrežama je dobrovoljno, a Administrator nije odgovoran za objavljene unose.

Vaši osobni podaci navedeni na društvenim mrežama obrađivat će se dok se objava ne izbriše ili dok se takvo brisanje ne zatraži.

ODG: 5 Statističke svrhe

Administrator podataka koji se obrađuju u tu svrhu može biti Partner Restaurant ili Restaumatic d.o.o. Pravna osnova za obradu koja se sastoji u provođenju analiza aktivnosti Korisnika, kao i njihovih preferencija u cilju poboljšanja funkcionalnosti i usluga, u ovom slučaju, je pristanak koji ste izrazili putem kolačića bannera. Vaši osobni podaci koji se čuvaju u statističke svrhe obrađivati će se do povlačenja privole ili postojanja legitimnog interesa Administratora, ali ne dulje od 5 godina.

ODG: 6 U svrhu potencijalnog utvrđivanja i pokretanja zahtjeva ili obrane od zahtjeva - pravni temelj obrade je legitimni interes Administratora koji se sastoji u zaštiti njegovih prava.

Pravna osnova za obradu je legitimni interes Administratora koji se sastoji u zaštiti njegovih prava. Vaši osobni podaci koji se čuvaju u svrhu zaštite prava Administratora obrađivati će se do isteka zakonskog roka vezanog za tužbu.

RE: 7. U svrhu ispunjavanja od strane Administratora i Obrađivača osobnih podataka zakonom nametnutih obveza, npr. Zakon o računovodstvu, Porezni zakon.

Vaši osobni podaci koji se čuvaju u svrhu ispunjavanja zakonom propisanih obveza od strane Administratora i Obrađivača osobnih podataka obrađivati će se u razdoblju u kojem zakon nalaže pohranu dokumentacije i poštivanje obveza koje iz njih proizlaze.

RE: 8. U svrhu rješavanja upita i pritužbi.

Pravna osnova za obradu gore navedenih podataka je naš legitimni interes u mogućnosti utvrđivanja i pokretanja zahtjeva ili obrane od takvih zahtjeva. Vaši osobni podaci koji se čuvaju u svrhu rješavanja upita i pritužbi obrađivati će se u zakonskom razdoblju.

3. Kolačići i slične tehnologije

Administrator podataka obrađenih putem kolačića, ovisno o namjeni, može biti Partner Restaurant ili Restaumatic d.o.o. sa sjedištem u Osijeku kao obrađivač.

Primatelji podataka su, između ostalog: subjekti koji pružaju ICT usluge Administratoru, na pr. e-mail, hosting itd.

Kolačići su male tekstualne datoteke instalirane na uređaju Kupca koji pregledava Internet Usluge. Kolačići prikupljaju informacije koje olakšavaju korištenje web stranice – npr. pamteći posjete Kupca Internet Usluge i aktivnosti koje je izvršio.

Administrator obavještava da su kolačići bezopasni za računalo ili drugi uređaj Kupca i njegove podatke. Administrator također objavljuje da je moguće konfigurirati web preglednik ili Mobilnu aplikaciju na način da ne dopušta spremanje kolačića na računalo ili drugi uređaj Kupca.

Međutim, prije nego što Kupac odluči promijeniti zadane postavke preglednika, treba imati na umu da mnogi kolačići povećavaju praktičnost korištenja internetske usluge. Onemogućavanje kolačića može utjecati na izgled i funkcioniranje internetske usluge.

Administrator obavještava da je moguće i brisanje kolačića nakon završetka određene sesije tijekom korištenja internetske usluge.

Informacije sadržane u zapisnicima sustava u vezi s općim načelima povezivanja na Internetu koristi hosting tvrtka koja upravlja Internet Usluge, i to isključivo u tehničke i statističke svrhe.

3.1. Kolačići usluga i slične tehnologije

Administrator koristi tzv. kolačiće usluge i slične tehnologije (lokalna pohrana) prvenstveno kako bi Kupcu pružio usluge koje se pružaju elektroničkim putem te poboljšao kvalitetu tih usluga. Stoga, Administrator i drugi subjekti koji mu pružaju analitičke i statističke usluge koriste kolačiće pohranjivanjem informacija ili pristupom informacijama koje su već pohranjene na telekomunikacijskom krajnjem uređaju Kupca (računalo, telefon, tablet i sl.).

Kolačići koji se koriste u tu svrhu uključuju:

• kolačiće s podacima koje je unio Kupac (ID sesije) za vrijeme trajanja sesije (kolačići unosa korisnika) - administrator podataka je Restaumatic d. o.o. sa sjedištem u Osijeku; • autentifikacijske kolačiće koji se koriste za usluge koje zahtijevaju provjeru autentičnosti za vrijeme trajanja sesije (kolačići za provjeru autentičnosti) - administrator podataka je Restaumatic d. o.o. sa sjedištem u Osijeku; • kolačiće koji se koriste za osiguranje sigurnosti, npr. koriste se za otkrivanje prijevare u području provjere autentičnosti (sigurnosni kolačići usmjereni na korisnika) - administrator podataka je Restaumatic d. o.o. sa sjedištem u Osijeku; • kolačiće sesije multimedijskog playera (npr. kolačići flash playera), za vrijeme trajanja sesije (kolačići sesije multimedijskog playera) - administrator podataka je Restaumatic d. o.o. sa sjedištem u Osijeku; • trajne kolačiće koji se koriste za personalizaciju korisničkog sučelja za vrijeme trajanja sesije ili malo dulje (kolačići za prilagodbu korisničkog sučelja) - administrator podataka je Partnerski Restoran; • kolačiće koji se koriste za praćenje prometa na web stranici, tj. za analizu podataka - administrator podataka je Partnerski Restoran.

3.2. „Marketinški“ kolačići

Vršitelji obrade podataka (subjekti iz marketinške industrije) na zahtjev Administratora podataka – Partner Restorana također koriste kolačiće u marketinške svrhe, uključujući u vezi s ciljanjem bihevioralnog oglašavanja prema kupcima.

3.3. Push tehnologija

Administrator koristi takozvanu Push tehnologiju, koja omogućuje slanje obavijesti kupcu, uključujući u vezi s usmjeravanjem reklamiranja Kupcu. U tu svrhu, Administrator pohranjuje informacije ili dobiva pristup informacijama koje su već pohranjene u telekomunikacijskom krajnjem uređaju Kupca (računalo, telefon, tablet itd.).

Za korištenje kolačića za prikupljanje podataka putem njih, uključujući pristup podacima pohranjenim na korisnikovom uređaju, potreban je pristanak Korisnika. Na internetskoj usluzi takva se suglasnost prima putem natpisa s kolačićima. Suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku. Suglasnost nije potrebna u slučaju potrebnih kolačića, odnosno kolačića potrebnih za pravilno pružanje telekomunikacijskih usluga (uključujući prijenos podataka za prikaz sadržaja).

Osim prihvaćanja instalacije kolačića putem natpisa za kolačiće, Kupac bi trebao zadržati odgovarajuće postavke preglednika koje omogućuju pohranjivanje kolačića s web stranice na krajnjem uređaju Kupca.

Nakon prikazivanja bannera, Kupac može povući svoj pristanak klikom na gumb "upravljaj kolačićima". Zatim trebaju pomaknuti klizač koji se nalazi pored odabrane kategorije kolačića i pritisnuti gumb "Spremi". Također možete povući svoju suglasnost za korištenje kolačića putem postavki preglednika.

Detaljne informacije možete pronaći: a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka c. Google Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

4. Prava na obradu osobnih podataka

Ispitanici imaju sljedeća prava:

 1. pravo na informacije o obradi osobnih podataka - na temelju toga, Administrator daje informacije o obradi podataka osobi koja podnosi zahtjev, uključujući, posebno, svrhe i pravne osnove za obradu, opseg podaci u posjedu, subjekti kojima se objavljuju i planirani datum brisanja podataka;
 2. pravo na dobivanje kopije podataka - na temelju toga Administrator daje kopiju obrađenih podataka o osobi koja podnosi zahtjev;
 3. pravo na ispravak - Administrator je dužan ukloniti sve nedosljednosti ili pogreške u obrađenim osobnim podacima te ih dopuniti ako su nepotpuni;
 4. pravo na brisanje podataka - na temelju toga može se zatražiti brisanje podataka čija obrada više nije potrebna za postizanje bilo koje svrhe za koju su prikupljeni, ako ne postoji drugi temelj da Administrator obrađuje ove podatke ako se iznese prigovor na obradu osobnih podataka od strane Administratora zbog specifične situacije ispitanika, a Administrator nema razloga za obradu ovih podataka koja bi poništiti prigovor ako prigovor uloži osoba čiji se podaci obrađuju u marketinške svrhe ako su osobni podaci obrađeni nezakonito;
 5. pravo na ograničenje obrade - ako se takav zahtjev postavi, Administrator prestaje obavljati radnje na osobnim podacima – osim poslovanja za koje je ispitanik dao pristanak - i njihovu pohranu, u skladu s usvojenim pravilima o čuvanju ili do prestaju postojati razlozi za ograničavanje obrade podataka (npr. izdat će se odluka nadzornog tijela kojom se odobrava daljnja obrada podataka). Takav se zahtjev odobrava, na primjer, ako ispitanik dovodi u pitanje ispravnost obrade ovih podataka, ako je obrada nezakonita, ali će ispitanik prigovoriti na njihovo brisanje, zahtijevajući umjesto toga da ograniči obradu ovih podataka, ako Upravitelju više nisu potrebni osobni podaci određene osobe za postizanje svojih ciljeva, ali su potrebni osobi na koju se odnose za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu prava ako je uložen prigovor na obradu osobnih podataka zbog njihove specifičnosti. situacija, obrada osobnih podataka je ograničena dok se ne utvrdi imaju li ciljevi Administratora prednost nad osnovama za prigovor;
 6. pravo na prijenos podataka - na toj osnovi - u mjeri u kojoj se podaci obrađuju u vezi sa sklopljenim ugovorom ili privolom - Administrator izdaje ovlaštenom subjektu podatke koje je dao nositelj podataka u formatu koji može čitati računalo. Također je moguće zatražiti slanje ovih podataka drugom subjektu - pod uvjetom da za to postoje tehničke mogućnosti, kako od strane administratora tako i od strane tog drugog subjekta;
 7. pravo na prigovor na obradu podataka u marketinške svrhe - subjekt podataka može u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka u marketinške svrhe, bez potrebe da opravda takav prigovor. U stvarnoj praksi, svaka osoba može povući privolu za obradu podataka u marketinške svrhe pod uvjetima navedenim u ovom dokumentu;
 8. pravo na prigovor na druge svrhe obrade podataka - ispitanik može u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka, koja se odvija na temelju legitimnog interesa Administratora (npr. u analitičke ili statističke svrhe ili razloga koji se odnose na zaštitu imovine); prigovor u tom pogledu treba biti obrazložen;
 9. pravo na povlačenje privole - ako se podaci obrađuju na temelju privole, ispitanik ih ima pravo povući u bilo kojem trenutku, što, međutim, ne utječe na zakonitost obrade provedene prije povlačenja privole.
 10. pravo podnošenja pritužbe - ako se utvrdi da se obradom osobnih podataka krše važeći propisi o zaštiti osobnih podataka, nositelj podataka može podnijeti pritužbu Predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka nadležan za njegovo uobičajeno mjesto stanovanja, mjesto rada ili mjesto navodne povrede osobnih podataka.

5. Prijava zahtjeva vezanih uz ostvarivanje prava

Zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava ispitanika može se podnijeti u bilo kojem obliku odgovarajućem Administratoru podataka zbog svrhe obrade. Oni će biti uzeti u obzir odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka.

Zahtjeve slati na adresu e-pošte: tomislav.cavic@gmail.com ili tradicionalnom poštom na adresu Bozidara Magovca 165, 10000, Novi Zagreb Travno, +38599 674 64 68

Ako administrator ne može identificirati osobu koja se prijavljuje na temelju podnesene prijave, zatražit će od podnositelja zahtjeva dodatne informacije.

Zahtjev se može podnijeti osobno ili putem punomoći.

Odgovor na zahtjev treba dati u roku od mjesec dana od primitka. Ukoliko je potrebno ovaj rok produljiti za najviše još dva mjeseca - Administrator će obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima kašnjenja.

Odgovor se dostavlja tradicionalnom poštom osim ako je prijava poslana e-poštom ili je zatražen elektronički odgovor. Na zahtjev ispitanika, informacije se mogu dati usmeno, pod uvjetom da je identitet ispitanika potvrđen na drugi način.

6. Prijenos podataka izvan Europskog gospodarskog prostora

Razina zaštite osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA) razlikuje se od one koju predviđa europsko pravo. Iz tog razloga, Administrator prenosi osobne podatke izvan EGP-a samo kada je to potrebno, uz odgovarajuću razinu zaštite, prvenstveno putem:

• suradnje s subjektima koji obrađuju osobne podatke u zemljama za koje je izdana odgovarajuća odluka Europske komisije; • primjene standardnih ugovornih klauzula koje izdaje Europska komisija;
• primjene obvezujućih korporativnih pravila odobrenih od strane nadležnog nadzornog tijela;

7. Sigurnost osobnih podataka

Administrator i Obrađivač kontinuirano provodi analizu rizika kako bi osigurao da osobne podatke sigurno obrađuje, osiguravajući, prije svega, da samo ovlaštene osobe imaju pristup podacima i to samo u mjeri u kojoj je to potrebno zbog zadataka koje obavljaju. Administrator vodi računa da sve radnje s osobnim podacima bilježe i obavljaju samo ovlašteni djelatnici i suradnici.

Administrator i Obrađivač poduzima sve potrebne korake kako bi osigurao da njihov podizvođači i drugi suradnici jamče primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera kad god obrađuju osobne podatke u ime Administratora ili Obrađivača.

8. Izmjene politike privatnosti

Politika se stalno provjerava i po potrebi ažuriraj. Dosadašnja verzija Politike je usvojena i na snazi je od 25. travnja 2021.